REGULAMIN ZADATKÓW NA POCZET USŁUG

REGULAMIN ZADATKÓW NA POCZET REZERWOWANYCH USŁUG W SALONIE „HOUSE OF BEAUTY”

 1. Salon Urody „House of Beauty” zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków w wysokości 50,00zł brutto na poczet usług fryzjerskich, kosmetycznych, makijaży.
 1. Zadatek na poczet usług fryzjerskich, kosmetycznych lub makijaży można wpłacić w salonie urody „House of Beauty” zlokalizowanym w Radomiu ul. Wernera 5 lok.5 w godzinach pracy salonu w formie gotówki lub kartą płatniczą. Klient wówczas otrzymuje paragon za wpłacony zadatek lub/i potwierdzenie wpłaty zadatku.
 1. Zadatek na poczet usług fryzjerskich, kosmetycznych lub makijaży można dokonać w formie przelewu bankowego na wskazane poniżej dane rachunku bankowego:

  Numer konta: 95 1140 2004 0000 3302 7762 1236
  Odbiorca: Salon Urody House of Beauty
  Kwota zadatku: 50,00 ZŁ
  Tytuł przelewu: ZADATEK, JAKA USŁUGA (fryzjer/kosmetyka/makijaż), DATA WYKONANIA USŁUGI, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA BĘDZIE REALIZOWAŁA ZADATEK

 1. Salon Urody „House of Beauty” zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadku nieodpowiedzialnego podejścia Klientek/Klientów do dokonywania rezerwacji i niestawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy salonu.
 1. Kwota wpłacanego zadatku odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej. Wówczas otrzymuje paragon na dopłacaną kwotę za usługę.
 1. Zadatek jest bezzwrotny w całości (nie jest zwracany Klientowi/Klientce), jeśli Klient/Klientka nie poinformował/a Pracownika salonu o nieobecności (telefonicznie lub smsem pod nr telefonu salonu 500 415 900) lub poinformuje o nieobecności po minionym terminie rezerwacji.
  Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego klienta.
 1. Salon Urody „House of Beauty” informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika salonu nie później niż 7 dni przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.
 1. Salon Urody „House of Beauty”, informuje, że w przypadku odwołania wizyty w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowanym dniem wizyty (np. 5 lub 2 dni przed wizytą) 50% kwoty przedpłaty w formie zadatku jest bezzwrotne i stanowi rekompensatę za czas stracony przez pracownika salonu urody „House of Beauty”. Druga połowa wpłaconego zadatku na prośbę Klienta lub Klientki może zostać przetransferowana na poczet usługi, która zostanie zaplanowana w innym, dogodnym dla obu stron, terminie.
 1. Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.
 1. Salon Urody „House of Beauty” zastrzega sobie prawo do poboru zadatków również w innych terminach, jeśli wystąpi taka potrzeba.