REGULAMIN PRZEDPŁAT BOOKSY NA POCZET USŁUG

REGULAMIN PRZEDPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ APLIKACJĘ BOOKSY NA POCZET REZERWOWANYCH USŁUG W SALONIE URODY
„HOUSE OF BEAUTY”

  1. Salon Urody „House of Beauty” informuje o konieczności dokonania przedpłaty w wysokości 50% od minimalnej ceny za wybrane usługi kosmetyczno-fryzjerskie w celu dokonania rezerwacji poprzez aplikację BOOKSY.
  1. Aby dokonać przedpłaty zadatku w aplikacji BOOKSY należy przy pierwszej transakcji płatniczej podpiąć kartę płatniczą, aby aplikacja mogła pobierać przedpłaty na poczet usług rezerwowanych w salonie „House of Beauty”.
  1. Przedpłata z aplikacji BOOKSY wpływa bezpośrednio na konto firmowe salonu „House of Beauty”. Pracownik salonu urody „House of Beauty” zobowiązany jest wystawić paragon na kwotę wpłaconego zadatku przez aplikację BOOKSY i paragon ten zostaje przechowany w salonie do wizyty zarezerwowanej przez klienta. Następnie jest przekazywany klientowi po wykonanej usłudze.
  1. Kwota wpłacanego zadatku (przedpłaty poprzez aplikację BOOKSY) odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej.
    Wówczas otrzymuje paragony: na kwotę przedpłaty dokonanej przez aplikację BOOKSY oraz na kwotę dopłacaną za usługę.
  1. Zadatek (Przedpłata) BOOKSY jest bezzwrotny w całości (nie jest zwracany Klientowi/Klientce), jeśli Klient/Klientka nie poinformował/a Pracownika salonu o nieobecności (telefonicznie lub smsem pod nr telefonu 500 415 900) lub poinformuje o nieobecności po minionym terminie rezerwacji. Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego klienta.
  1. Salon Urody „House of Beauty” informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika salonu nie później niż 7 dni przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku przez BOOKSY, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.
  1. Salon Urody „House of Beauty”, informuje, że w przypadku odwołania wizyty w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowanym dniem wizyty (np. 5 lub 2 dni przed wizytą) 50% kwoty przedpłaty w formie zadatku BOOKSY jest bezzwrotne i stanowi rekompensatę za czas stracony przez pracownika salonu urody „House of Beauty”. Druga połowa wpłaconego zadatku BOOKSY na prośbę Klienta lub Klientki może zostać przetransferowana na poczet usługi, która zostanie zaplanowana w innym, dogodnym dla obu stron, terminie.
  1. Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.